Derneğimiz

Kısa Adı YTKDER olan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler derneğinin kurulma çalışmaları 2019 yılı başında Maden Mühendisi Suheyl Haşim ÇEVİK, Jeoloji Mühendisi Abdullah ORMANCI, Maden Mühendisi Zeliha ÇAKMAK DANACI ve Jeoloji Mühendisi Fatih KAPLAN tarafından başlatılmış olup şuan ki yönetim kurulu tarafından Nisan 2019 da 06-135-187 kütük numarası ile Ankara’da kurulmuştur. Kurucu ve ilk yönetim kurulu başkanı Maden Mühendisi Suheyl Haşim ÇEVİK ‘tir. Dernek kuruluşundan bu yana tüzüğünde de belirttiği üzere MAPEG tarafından yetki verilen YTK ları bir çatı altında toplayarak, her türlü hukuki haklarını korumak, sektörün ana aktörlerinden biri olmak amacıyla kurulmuş ve faaliyetine bu yönde devam etmektedir.